Sơn - Mạ

Công ty đã đầu tư hàng chục tỷ đồng cho 01 dây chuyền mạ Cr-Ni tự động, 02 dây chuyền mạ kẽm treo, mạ kẽm quay bán tự động và 01 dây chuyền sơn tĩnh điện. Những dây chuyền sản xuất hiện đại này đã góp phần quan trọng vào việc rút ngắn thời gian sản xuất, giảm bớt  sức lao động. Các sản phẩm mạ, sơn có bề mặt sáng bóng, đáp ứng hầu hết những tiêu chuẩn về chất lượng, đem lại sự hài lòng cho khách hàng.