Năng lực kĩ thuật chi tiết

Hệ thống đo lường

Uy tín vững bền với các đối tác, không cho phép các dòng sản phẩm của Công ty phạm phải sai sót. Chính vì vậy, ngoài quá trình kiểm tra kỹ lưỡng ở từng phân xưởng,  Công ty đã đầu tư hàng loạt các thiết bị hiện đại như máy đo 3 chiều của BROWN and SHAPE, máy đo FARO, máy phóng hình biên dạng, máy đo độ cứng, máy đo độ nhám để kiểm tra các thông số kỹ thuạt cho sản phẩm. Ngoài ra còn có các máy đo chiều dày lớp mạ, máy phun mù muối kiểm tra độ bền của lớp sơn, mạ.