Kiếm Soát Chất Lượng

Uy tín vững bền với các đối tác, không cho phép các dòng sản phẩm của Công ty phạm phải sai sót. Chính vì vậy, ngoài quá trình kiểm tra kỹ lưỡng ở từng phân xưởng,  Công ty đã đầu tư hàng loạt các thiết bị hiện đại như máy đo 3 chiều của BROWN and SHAPE, máy đo FARO, máy phóng hình biên dạng, máy đo độ cứng, máy đo độ nhám để kiểm tra các thông số kỹ thuật cho sản phẩm. Ngoài ra còn có các máy đo chiều dày lớp mạ, máy phun mù muối kiểm tra độ bền của lớp sơn, mạ. 

 

 

                   Máy Đo Chiều Dầy Lớp Mạ CR-NI                       Máy Đo Quang Học                             Cân Phân Tích                    Máy Đo Chiều Dày Lớp Sơn

 

                                               Máy Test Độ Bền Kéo                                              Máy Thử Lưỡi Cắt Kìm Điện

                  

 

                                         Máy Thử Mô Men Xoắn                                                     Máy Đo Màu

                                                Kìm Ống Nước