Mr Lê Xuân Hiệp - Phó Tổng giám đốc đi công tác tại thị trường Mỹ (Chicago)

IMG_3176.jpg


IMG_3173.jpg (1)


IMG_3177.jpg (1)


IMG_3178.jpg (1)


IMG_3179.jpg (1)