ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 19 - BẦU HĐQT VÀ BKS KHOÁ V (2019 - 2023)

DSC05522.JPG


DSC05523.JPG


DSC05538.JPG


DSC05540.JPG


DSC05549.JPG


DSC05569.JPG


DSC05571.JPG


DSC05575.JPG


DSC05585.JPG


DSC05594.JPG


DSC05605.JPG


DSC05607.JPG


DSC05609.JPG


DSC05615.JPG


DSC05631.JPG


DSC05661.JPG


DSC05664.JPG