Đoàn công tác của công ty SIPLEC đến thăm và làm việc tại EMTC

Ngày 10/11/2018, EMTC vinh dự được tiếp đoàn công tác của công ty SIPLEC đến thăm và làm việc, SIPLEC (được thành lập năm 1979) là công ty chuyên nhập khẩu hàng hoá cho 774 siêu thị và Đại siêu thị trên toàn Châu Âu.

Đoàn khách công ty SIPLEC làm việc với EMTC xoay quanh các sản phẩm mới dự kiến đặt hàng mùa 2019-2020.

Một số hình ảnh buổi làm việc: