31/01/2019

Ngày 30 tháng 1 năm 2019, Tại hội trường Công ty CỔ PHẦN DỤNG CỤ CƠ KHÍ XUẤT KHẨU, Ban lãnh đạo Công ty đã tổ chức buổi gặp mặt những CNV tiêu biểu xuất sắc năm 2018.Đây là hoạt động của Ban lãnh đạo công ty nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của cán bộ nhân viên vào những thành công chung của công ty trong thời gian vừa qua và tiến hành tuyên dương khen thưởng những cá nhân tiêu biểu.