20/01/2024

           Chúng ta vừa trải qua Cuộc Gặp Đại Biểu Cổ Đông Thường Niên đầy ý nghĩa và nhân văn vào ngày 20.1.2024 tại trụ sở chính, lô 15A, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội. Sự kiện này không chỉ là dịp để tổng kết một năm qua, mà còn để chúng ta cùng nhau nhìn lại quá khứ hiện tại và hướng tới tương lai.
🌟 Mở Cửa Cho Tương Lai: Cuộc Gặp Gỡ Đại Biểu Cổ Đông năm nay không chỉ là dịp để đánh giá thành tựu, mà còn là bước đệm cho “ MỘT TRANG MỚI”  trong sự phát triển của EMTC. Sự kiện trở thành nguồn cảm hứng cho những khám phá và cơ hội mới đầy hứng khởi.
🤝 Kết Nối Thế Hệ: Đặc sắc với sự đa dạng của đại biểu cổ đông từ nhiều thế hệ, cuộc gặp gỡ là cơ hội để kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Tạo ra một liên kết sâu sắc, vững chắc và đầy ý nghĩa.
🔄 Chia Sẻ Kinh Nghiệm: Các thế hệ đi trước  không chỉ là những người đã góp phần vào sự phát triển, mà còn mang theo những câu chuyện và kinh nghiệm sâu sắc. Sự chia sẻ này tạo ra không gian đa chiều sự chân trọng và những bài học bổ ích 
🚀 Sức Mạnh Đồng Đội: Cuộc gặp gỡ này là sức mạnh đồng đội, nơi mỗi thế hệ đều đóng góp vào sự thành công của EMTC. Sự TƯƠNG TÁC – HỖ TRỢ  VÀ TIẾP NỐI  giữa các thế hệ là chìa khóa cho một cộng đồng vững mạnh.
🎉 Kỷ Niệm Đặc Biệt: Với sự hiện diện đa dạng của cổ đông, cuộc gặp gỡ đã tạo ra những kỷ niệm đặc biệt ,ấn tượng và đầy xúc động. Một không khí tràn ngập tình thân,sự chia sẻ, làm cho sự kiện trở thành một dịp đáng nhớ.